Avgifter

Medlemsavgifter
Helår Juniorer 250 kr
Helår Seniorer från 20 år 500 kr
Helår Familj 1000 kr
Träningsgrupper:
Tennisskola 7-18 år (medlemskap obligatoriskt, tillkommer), 3-6 spelare/grupp

Hösttermin inne + ute, v. 36-50
ca 14 gånger (priser fr o m HT 20, ej höstlov)

1 timma/vecka 1300 kr
2 timmar/vecka 2100 kr
3 timmar/vecka 2800 kr
4 timmar/vecka 3400 kr
Vårtermin inne + ute, v. 2-20
ca 17 gånger (vid 1 tim/v), priser fr o m VT 21, ej sport-, påsklov och långfredag
1 timma/vecka 1600 kr
2 timmar/vecka 2500 kr
3 timmar/vecka 3300 kr
4 timmar/vecka 3900 kr
Övriga kurser (medlemskap obligatoriskt, tillkommer)
Tennislekis 3-5 år, 45 min/v, ca 12 gånger/termin, v. 2-16 (ej sport-, påsklov och långfredag) 750 kr
Minitennis 5-7 år, 1 tim/v, ca 12 gånger/termin, v. 2-16 (ej sport-, påsklov och långfredag) 900 kr
Vuxenkurs – Inomhus, ca 14 gånger/termin, vid 1 tim/v, v. 2-17 (ej sport- och påsklov) 1 tim: 1900 kr
2 tim: 2900 kr
3 tim: 3800 kr

Facebook/Instagram

Aktuellt

Se inlägg för schema VT 2022

Tävlingar

Ostkustens Pärla är tillbaka igen till sommaren 2022, 15-21 juli

Seriespel.

Här kan följa vårt a-lag, herrar.

A-laget, herrar

Stöd WTK

Ostkustens Pärla