Historik

Klubbens Historia

Så som den redovisades vid 100-årsjubileét 1994
(av Bengt Fredriksson)

Vissa mindre justeringar har skett och i slutet har ett mindre tillägg gjorts för åren efter 1994.

1974 firade klubben 60-årsjubileum. Vid detta tillfälle rådde viss tveksamhet angående klubbens verkliga ålder. Hos Smålands Tennisförbund fanns ett kvitto från 1899 där ett arrangemang från klubben redovisades. Alla tvivel försvann när första protokollsboken från 1896 hittades. Westerviks Lawntennisklubb bildades 1894. Första ordförande var kapten S Björling. Knapphändiga uppgifter finns var man spelade tennis (troligtvis i närheten av Norra högstadiet).

1900 – 1930

1914 fick klubben en bit mark i Stadsparken och en bana ställdes i ordning. Stadsparkens tennisbana kom sedan att användas till och med 1954! En bit in på 20-talet började man också tävlingsspela. Bokhandlare Erik Hultgren satte upp ett vandringspris 1923. Ett pris som togs hem för alltid av Helmer Karlsson tio år senare. Att få fram samtliga ordföranden under denna period har ej varit möjligt. Harald Regnell och Carl Magnusson är två omnämnda

1930 – 1940

Från 1931 finns det mesta bevarat. Nu hade också klubbens första “storstjärna” Helmer Karlsson kommit fram. Han vann “minst sju stadsmästerskap i rad!!” 1930?36. Tänk, vad trevligt att få bli stadsmästare i tennis!

I resultatlistan från 1931 års stadsmästerskap ser vi att “Mysterie-böckernas” författare Ivar Ahlstedt avancerade till semifinal. Noterbart är också: “Glädjande var att ungdomen syntes idka sporten flitigt, varemot de icke lika flitigt inbetalade sina avgifter till klubben”.

1932: “Årets stora händelse var direktörerna Jonas och Måns Spånbergs, Ankarsrum, donation till klubben av ca 12 kbm tennismassa, varigenom det gamla önskemålet om spelplanens omläggning fick en jättestöt framåt

Stadsparkens bana fick detta år en rejäl upprustning. Tennismassan från Ankarsrum var bara en bit. Klubben lånade hela 1700 kronor i bank för att göra banan riktigt fin.

1934 var ett mycket händelserikt år. Till att börja med var det oroligt i styrelsen. Musikdirektör Carl Magnusson, som varit klubbens ordförande i över tio år, ville avgå liksom Erik Rune och Carl Ek. Magnusson övertalades och satt kvar som ordförande. Dock efter en sluten omröstning som han vann med 7?4.

På hösten var det dags för stort 20?årsjubileum på stadshotellet. Det blev en mycket lyckad fest. Halv elva på kvällen fick biljettförsäljningen inställas då det inte längre fanns någon plats kvar i festvåningen.

1934 anslöt sig klubben till Riksidrottsförbundet och Svenska Lawntennisförbundet. För första gången spelades också matcher mot spelare från annan ort. Helmer Karlsson ställde också upp i DM.

1935 valdes Carl Magnusson, Harald Regnell och Siri Sneckenström till klubbens första hedersledarnöter. På sommaren detta år var Calle Schröder och ett “par AIK?are” här och gjorde propaganda för sporten.

1937 plockades ett klubbmärke fram. Det gällde att vara stolt över sin klubb. Detta år vann nämligen Westerviks Lawntennisklubb fyra av fem klubbmatcher. (Namnet Lawntennisklubb användes fram till 1941)

1938 började man i Västervik att på allvar diskutera en sporthall. WTK uppmuntrade stadens styrande livligt.

1940 – 1960

Nu började kriget och aktiviteterna sjönk liksom medlemsantalet. Från 1940 kan vi dock notera att i klubbmästerskapen vanns B?klassen av en ung pojke vid namn Carl-Ame Samuelsson, “Casa” Han betraktades som lovande… “Casa” slog för övrigt sin far Carl i finalen. Året därpå dök ett annat intressant namn upp. Erik Järneström som vann det årets handicaptumering.

Från 1943 kan noteras att de första korpmästerskapen i tennis ägde rum. Första vandringspriset togs senare om hand av Läroverket. Styrelsen var detta år bekymrad då ungdomen nästan helt lyste med sin frånvaro.

1944 inrättades en tävlingskommitté och vidare bestämdes att klubbens styrelse skulle bestå av 4 herrar och 2 damer vid sidan av ordföranden!

Nu började också klubbens verkliga storhetstid. 1944 vann WTK Smålandsmästerskapen för lag. 1945 vann “Casa” inne-DM. En titel som WTK:are sedan prenumererade på ett tiotal år framåt.

1945 anordnade WTK DM-tävlingarna utomhus. De kunde genomföras fint mycket tack vare att även banan vid Rastaborg användes. Den banan hade byggts privat året innan till en kostnad av 7 000 kronor Lite smolk blev det dock sedan DM-bollama försvann efter tävlingarna. De skulle nämligen ha återställts fabriken!

1947 tog klubben hit en tränare. A Björnstad var här tio dagar för intensivträning under hösten. Kanske det var därför det gick så bra året därpå. Erik Järneström vann nämligen såväl DM som Sydsvenska Mästerskapen (i Malmö) utomhus. Dessutom vann WTK årets Smålandsserie. WTK korades av Smålands Idrottsförbund till “Distriktets framgångsrikaste klubb”. 1948 passerades också för första gången medlemsantalet 100.

1949 blev ett internationellt år. Polska landslaget var här. Även detta evenemang gav lite smolk efteråt. WTK lånade nämligen ut 150 kronor till gästerna. Det krävdes åtgärder “på högsta nivå” för att få tillbaka pengarna.

Vid sidan av alla DM-framgångar så avancerade WTK i seriesystemet. Mer därom på särskild plats. Samtidigt gjordes kraftiga påtryckningar på Västerviks stad för att fä fram tennisbanor vid Bökensved. Trots omläggning av Stadsparkens bana 1950 så var banan i mycket dålig skick. 1954 så sa staden ja och 1955 togs två nya grusbanor vid Bökensved i bruk.

Sorgligt var dock att WTK som klubb mer eller mindre “försvann” i slutet av 50-talet

1960 – 1980

1961 rekonstruerades dock klubben av i första hand Georg Ganneby. Två år senare trädde Bengt Lindström in på arenan och klubben växte stadigt i medlemsantal.

1970 valdes Alfred Menzel till ordförande och klubben fortsatte att växa till den storklubb den är idag. Under 70-talet bedrevs en intensiv ungdomsverksamhet. Ansvarig för den var i första hand Sven Bergstén. Stefan Edberg började i tennisskolan! Vår sommartävling började finna sina former. Första namnet var Ostkustens Pärla. Sedan har namnet varit LC-Cup, Wilson Cup, Reebok Cup och från 1999 åter Ostkustens Pärla. De flesta av våra storspelare har spelat i sommartävlingen. Björn Borg, Birger Andersson, Mats Wilander och naturligtvis vår egen Stefan Edberg.

Ett stort och glädjande resultat av ungdomssatsningen blev att klubben hade Sveriges yngsta A-lag i Lars Nilsson, Lars Svensson och Stefan Edberg med en genomsnittsålder på 15 år.

1980 – 1994

Tack vare ungdomssatsningen under 70-talet växte tennisintresset i Västervik. För att gå vidare och utveckla tennisen behövdes fler utebanor. I egen regi byggde tennisklubben två nya grusbanor. Officiellt invigdes dessa när WTK 1980 arrangerade EM-semifinalen för 14-åringar

Den 13 november 1989 invigdes Wilson Hallen och den 1 september 1991 anställdes Per Lager som tränare. En dröm hade blivit verklighet!

Här slutar min historiebeskrivning av en mycket vital och pigg 100-åring. Förutsättningar finns att Westerviks Tennisklubb kommer att utvecklas till en livaktig och framgångsrik förening.

Spela tennis! Det är kul!

BENGT FREDRIKSSON

1994 – 2019

Ordförande vid tiden för 100-årsjubileét var Åke Widén. Sedan har Torbjörn Pettersson, Mariann Teurnell Söderlund, Sven-Erik Haage, Anders Pewe, Henrik Joborn, Ann-Sophie Svahn, Fredrik Lindwall och Jan Halling, innehaft den posten. Idag är Dan Augustini ordförande.

Från den 1 januari 1998 heter klubbens tennishall Stefanhallen.

1999 firade klubbens sommartävling, Ostkustens Pärla 30 år och Stefanhallen 10 år.

 

Sidan uppdaterades senast Augusti 2019.

Sponsorer

Aktuellt

Årsmöte 15 april kl. 19.00 i Stefanhallen.

Tävlingar

Ostkustens Pärla spelas 13-19 juli.

Läs mer under Ostkustens Pärla.Seriespel.

Här kan följa våra lag.

A-laget och juniorlag

Stöd WTK

Ostkustens Pärla