Styrelse

Kontakt: styrelsen@westervikstennisklubb.se

Ordförande
Vakant

Kassör
Jens Porsgaard

Sekreterare
Hans Gustavsson

Övriga ledamöter
Stefan Carlsson Pautt
Ola Forsberg
Jenny Grimerö
Johan Löthman
Örjan Öst

Suppleanter
Astrid Bäck
Claes Peereboom

Facebook/Instagram

Aktuellt

Se inlägg för schema VT 2022

Tävlingar

Ostkustens Pärla är tillbaka igen till sommaren 2022, 15-21 juli

Seriespel.

Här kan följa vårt a-lag, herrar.

A-laget, herrar

Stöd WTK

Ostkustens Pärla